En podcast om upphandling

Är du som vi intresserad av goda affärer, upphandling, inköp och avtal?

Vi har haft förmånen att sitta ner och prata med några mycket kunniga människor om deras specialområden.

Lyssna på deras berättelser.

poddavsnitt
Upphandlingspodden Magnus Colling Jessica Molén

Avsnitt 1: Introduktion

Vad är upphandlingspodden och vad vill vi med den?

Jessica och Magnus i ett samtal om tankarna med podden, avsnitt som kommer och frågor vi är nyfikna på.

Marie Louise Arendt

Avsnitt 2: SUA

SUA-Upphandling med säkerhetsskyddsavtal med Marie Louise Arendt

Marie Louise är säkerhetsexpert i Region Skåne och har lång erfarenhet av beredskap och säkerhetsfrågor. Hon utbildar i säkerhetsskydd, bland annat SUA på Företagsuniversitetet för både beställare och leverantörer. Dessutom är hon vigselförrättare! Detta avsnitt är en faktaspäckad kortkurs inom säkerhetsskyddsområdet.


Magnus Josephson

Avsnitt 3: Värdeskapande upphandling

Hur kan upphandling skapa värde? För vem? Ett samtal med Magnus Josephson

Vi träffar Magnus Josephson som berättar om värdebaserad upphandling.

Han berättar om framgångsrika säljmöten, beställarens gemensamma interna målsättningar och framgångsrika upphandlingsteam och hur leverantörer ska göra för att vinna affärer.

Magnus är jurist och har hållit på med upphandling sen 90-talet, då han började som rådgivare på Nämnden för offentlig upphandling, NOU och har sen dess även jobbat med att skriva anbud och hållit kurser om upphandling. Numera hjälper han organisationer att genomföra framgångsrika upphandlingar, att skriva vinnande anbud och att förstå vikten av värdebaserad kravställning.

Magnus har varit rådgivare i fler än 5000 upphandlingar, och har skrivit tre böcker.

John Hane

Avsnitt 4: Partnering och samverkan

Partnering i byggentreprenader Ett samtal med John Hane

Partnering och samverkan - del 1

Det här avsnittet ger vad du behöver veta för att upphandla riktigt bra partneringprojekt.

Advokat John Hahne från Foyen tar oss igenom de olika faserna i partneringprojekt, möjliga kombinationer av byggregelverk, tips och fallgropar med olika ersättningsregler, organisationsfrågor, strategisk partnering och hur man kommer fram till om partnering är rätt för det enskilda projektet.

John har medverkat i hundratals partneringprojekt genom åren och är en av de mest erfarna juristerna på området.

Han har också utvecklat Byggherrarnas mallkontrakt för partnering och är tillsammans med Professor Per-Erik Eriksson, författare till Konkurrensverkets forskningsrapport om entreprenadupphandlingar.

Foyen topprankas som nr 2 inom Entreprenad av Legal 500 och John Hane är utnämnd som ”Leading Individual” inom Entreprenad.

Publikationer och artiklar i urval: Partneringboken – När, hur och varför drivs samverkansentreprenader, Byggtjänst förlag 2020

Vägledning till entreprenadupphandlingar – Byggherrarna 2020

Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier – Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2014:4

Offentlig upphandling av entreprenad, Byggtjänst förlag 2012

Förbudet mot väsentlig ändring av offentliga kontrakt och den traditionella ändringsdispensen inom entreprenadrätten, Europarättslig tidskrift 2019 s 327-358

Förhandlingsrätten vid offentlig upphandling – något om metod och omfattning, Upphandlingsrättslig tidskrift 2016 s 279-289

Kombinerade tilldelningsmodeller vid avrop på ramavtal enligt LOU – kommentar till Regeringsrättens avgöranden den 19 oktober 2010 i mål 3344 och 3345-09, Europarättslig tidskrift 2011 sid 135 f

Bedömning och kompetens och referenstagning vid offentlig upphandling, Europarättslig tidskrift 2010 sid 90 f

Anna Rhodin

Avsnitt 5: Partnering och samverkan

Partnering i byggentreprenader Anna Rhodin, ByggDialog

Partnering och samverkan – del 2

Till detta avsnitt har vi bjudit in Anna Rhodin, en luttrad expert på partnering - ur entreprenörens perspektiv. Hon beskriver vad partnering innebär och hur arbetssättet kan bidra till reducerad risk, flexibilitet och hög grad av kontroll i byggprojekt, samt hur och varför man ska jobba enligt modellen för att nå goda resultat.

Anna började som gymnasieingenjör, innan hon bestämde sig för att bli civilingenjör och också har en licentiatexamen och en avhandling om partnering:

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A990881&dswid=1841

Anna arbetade 12 år på Skanska innan hon var med och startade ByggDialog 2007, byggentreprenören som enbart jobbar med partneringprojekt. I övrigt sitter hon med i referensgrupper för forskningsprojekt och har utbildat en hel del inom området.

John Thorsson

Avsnitt 6: Partnering och samverkan

Partnering i byggentreprenader John Thorsson

Partnering och samverkan – del 3

Om partnering med utgångspunkt i ISO-standarden som beskriver ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan.

John lär oss skillnaderna mellan att handla upp partneringprojekt och traditionella avtalsmodeller, där fokus i samverkan bör ligga på hur organisationen levererar ett värde till projektet, och att man framförallt handlar upp själva resan mot slutprodukten.

John var ordförande och initiativtagare till arbetet med att ta fram samverkansstandarden och har skrivit en vitbok som förklarar värdet av ISO44001 - "Bättre samverkan i samhällsbyggandet med ISO 44001" – utgiven av Byggherrarna (byggherre.se)

När poddavsnittet spelades in jobbade John som samverkansspecialist på NCC. Numera är han på www.operationalexcellence.com en start-up som jobbar för självförbättrande organisationer.

John och flera av hans artiklar som behandlar olika utmaningar och frågeställningar om samverkan, finns att hitta på LinkedIn.

Karin Riddersporre

Avsnitt 7: Styrning och uppföljning

Rollen som avtalscontroller - ett samtal med Karin Riddersporre

I detta avsnitt intervjuar vi Karin Riddersporre - avtalscontroller i Kristianstads kommun. Hon beskriver hur hon arbetar i rollen, hur inköpsverksamheten i kommunen är organiserad och ger exempel på inköpsbesparingar och kvalitetshöjning av leveranser som kommit till stånd tack vare ett strukturerat och målinriktat uppföljningsarbete.

Karin har tidigare bland annat varit upphandlingschef för Exploateringskontoret i Stockholm.

Pia Larsson Region Västmanland

Avsnitt 8: Kategoristyrning

Att införa kategoristyrning i två regioner - Pia Larsson

Vi träffar Pia Larsson som är enhetschef för enheten Stöd och Styrning inom Inköp Region Sörmland Region Västmanland. Pia berättar om hur de infört kategoristyrning i de båda regionerna för bättre inköp och ett mer proaktivt upphandlingsarbete, vilka utmaningar som funnits, vad som krävs av samarbete, analys och roller i en organisation

Karl Henriksson, Borago

Avsnitt 9: Att upphandla lokalvård

Lokalvård: Kvalitet, sund prissättning och kompetensutveckling - Karl Henriksson

Det här avsnittet innehåller vad du behöver för att göra en riktigt bra städupphandling.
Vi intervjuar Karl Henriksson som drivit Borago sen 1995. Borago är ett kunskapsföretag vilka utvecklar städbranschen genom utbildningar, bland annat PRYL och expertrådgivning.
Kalle beskriver olika framgångsfaktorer vid upphandling och för en långsiktigt bra leverans, bland annat hur man kan bidra till en sund prissättning och höja kvaliteten, samtidigt som man sänker frekvensen.
Dessutom får vi veta mer om kvalitetsmätningar, hur man bestämmer vad som är ”rent och snyggt”, Insta 800, uppföljning, hållbarhet och betydelsen av avverkningsgrader.

Morgan Jansson

Avsnitt 10: Styrning och uppföljning

Rättvist Byggande - att bekämpa kriminalitet i byggbranschen - Morgan Jansson

I det här avsnittet träffar vi Morgan Jansson, som är verkställande chef och initiativtagare till Rättvist Byggande.

Rättvist Byggande är en förening i Byggherrarnas regi, med just nu 21 medlemsföretag per augusti 2022 och är ett initiativ för att stävja arbetslivskriminalitet i byggbranschen, för att få kontroll på underentreprenörskedjan i upphandlade byggprojekt och vilka som faktiskt arbetar i projekten. Vad händer med de villkor du ställer i upphandlingar och UE tas in i projekten?

Hör om rättsprocesser med riktigt stora byggföretag, vad Sveriges banker gör, om byggmarknadskommissionens betydelse, vad du själv kan bidra med och mycket mer. I slutet får vi höra om en enkel sak som kan mota de flesta brott på ett bygge och hur byggentreprenörer kan skapa konkurrensfördelar.

Karen Arista Lindqvist

Avsnitt 11: Hyresundantaget del 1

Gäller LOU vid hyra av lokal - Adda AffärsConcept - Karen Arista Lindqvist och Rickard Andersson - del 1

Vi träffar Karen och Rickard från Adda AffärsConcept, som kan en hel del om hyresundantaget. Och vi får lära oss massor. Det är ett långt avsnitt som vi valt att dela upp i två delar. Det här är första delen. Häng med!

Gäller LOU vid hyra av lokal

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e3038448b77/1642425034195/7585-737-4.pdf

Äga eller hyra verksamhetslokaler

https://skr.se/download/18.5627773817e39e979ef5d4fb/1642499767713/7585-810-4.pdf

Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn?

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2021/05/Fokusrapport_Att-%C3%A4ga-eller-hyra-sina-verksamhetslokaler-hur-ser-kalkylerna-ut-i-kommunsektorn.pdf

Rickard Andersson

Avsnitt 12: Hyresundantaget del 2

Gäller LOU vid hyra av lokal - Adda AffärsConcept - Karen Arista Lindqvist och Rickard Andersson - del 2

Del 2 om hyresundantaget, där Karen Arista Lindqvist och Rickard Andersson, från Adda Affärsconcept, reder ut vad hyresundantaget är och hur man ska hantera det i offentlig upphandling. Ett viktigt ämne, för offentliga myndigheter som överväger att hyra lokaler för sin verksamhet.

Byggentreprenad på annans fastighet

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e30384488f9/1642424170280/7585-864-7.pdf

Hyresvärdsupphandling:

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e3038448b53/1642424685174/7585-863-0.pdf

Rådet för kommunal redovisning, för bedömning av hyra som framtida skuld i balansräkningen:

https://www.rkr.se/

Maria Karlsson Akiro

Avsnitt 13: Att lämna anbud

Hur man vinner ett kontrakt - Maria Karlsson, Akiro Management

I Maria Karlsson är anbudskonsult och hjälper företag att hitta fram till offentliga upphandlingar, genom sitt företag Akiro Management. Hon har jobbat inom offentlig upphandling sedan 1998 och utbildar bland annat bid managers inom YH.

Maria berättar hur leverantörer ska hitta offentliga upphandlingar, vad som kan vara olämpliga krav, samt den viktiga kommunikationen mellan parterna. Dessutom berättar hon varför anbudsgivare inte ska erbjuda det bästa de har i en offentlig upphandling och hur man vinner ett kontrakt.

Ett matnyttigt avsnitt för både upphandlare och anbudsgivare!

Lars Dahlquist, Svefa

Avsnitt 14: IT-upphandling

Upphandling av IT-system - Lars Dahlquist, Svefa

Vi träffar Lars Dahlquist som ger oss råd om hur vi bättre kan upphandla IT-system inom LOU. Vi pratar upphandlingsförfaranden, vilka kompetenser som gör resan enklare, om det är klokt att välja standardsystem eller om skräddarsytt är bäst.

Lars har lång erfarenhet av att upphandla verksamhetssystem, främst inom fastighetsbranschen men han säger också att han aldrig skulle göra det ensam.

Många bra tips inför en systemupphandling!

Elisabet Spross

Avsnitt 15: Innovation för hållbarhet

Innovationsledning som verktyg för att nå hållbarhetsmål - Elisabet Spross, Sweco

Elisabet berättar om rollen som innovationsledare, varför innovation i upphandling kommer att bli avgörande för att nå högt ställda hållbarhetsmål.

Hon berättar om vad en innovationsledare gör, hur innovation kan definieras, om hur idéer kan omvandlas till konkreta mål som behöver definieras av en beställare och vilken roll och metod upphandlaren har i sammanhanget.

Elisabet håller också kursen "Innovationsledning för hållbar stadsutveckling" på Berghs school of communication https://www.berghs.se/kurs/innovationsledning-for-hallbar-stadsutveckling-professional-dagtid/

Peter Hiti Svefa

Avsnitt 16 : IT-upphandling

Framgångsrik IT-upphandling del 2, systemperspektivet

Vi träffar Peter Hiti, som, utifrån systemperspektivet delar sina erfarenheter och mycket konkreta råd om vad som är viktigt att ha med sig in i systemupphandling. Vi pratar om direktupphandlingsmöjligheter, hur man får med sig beställarorganisationen, om system från hyllan eller skräddarsytt är det bästa och vilka frågor som behöver besvaras i vilket skede.

Elise Grosse Sweco

Avsnitt 17: Hållbarhet

Hur ska vi värdera hållbarhet - Elise Grosse, hållbarhetschef på Sweco Architects

Elise Grosse växte upp på landet och fastnade för den varsamma hanteringen av resurser på bondgården. Hon blev arkitekt, och är idag hållbarhetschef på Sweco Architects.

Elise förklarar hur vi kan och varför vi ska välja andra mer stabila valutor än timarvode, både i upphandling och genomgående i alla verksamheter. Det handlar om kWh, koldioxidutsläpp, klimatrisker och socialt avtryck.
Hon pratar om hur god planering för att främja ändrade rörelsevanor kan kopplas ihop med ökad livslängd och miljardbesparingar. Och ja, hela avsnittet är packat med cirkulär ekonomi, goda exempel och hopp om framtiden. 

Robert Järlö NCC

Avsnitt 18: Entreprenad i praktiken

Upphandla bättre entreprenader - Robert Järlö, NCC

Vi träffar Robert Järlö, som är senior rådgivare på NCC. Han beskriver sin roll som klok gubbe och varför projektorganisationer har nytta av stöttning utifrån genom olika skeden i ett entreprenadprojekt.
Varför är ledarskapet så viktigt, vad betyder det i den hårda verkligheten, hur blir en organisation lärande och vad krävs när det gått åt skogen mellan parterna?
Hur kan jag som upphandlare bidra till en bättre projektmiljö?

Robert har 28 års erfarenhet av ledande roller i entreprenadverksamhet och vi pratar entreprenad- och genomförandeformer, samverkan, tillit, förberedelser och avsikter.

Pehr Jacobson Hellgren Linander

Avsnitt 19: Standardavtal

AB, ABT & ABFF, standardavtal inom bygg och fastighet - Pehr Jacobson

I detta avsnitt går Advokaten Pehr Jacobson igenom de mest kritiska delarna av standardavtalen, för att vi ska förstå vad som är grundstenarna i regelverken. Allt för att du som upphandlar och hanterar bygg- och/eller tjänsteentreprenader ska kunna göra ett riktigt bra jobb, vad de stora riskerna ligger i och vanliga missuppfattningar om olika paragrafer. Vi får också en tydlig avgränsning mellan byggavtalen och avtalen för tjänsteentreprenader.
AB04 = Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader
AB06 = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten
ABFF15 = Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service

Oskar Lundgren och Ronny Ågren Tendium

Avsnitt 20: Informationstillgång och anbudsgivning

Den nya tidens informationstjänster för upphandling - Ronny Ågren och Oskar Lundgren om Tendium

Ett avsnitt om hur anbudsprocessen kan förenklas, från inläsning av upphandlingsdokument, beslutsunderlag för om man ska lämna anbud eller inte.

Ronny Ågren och Oskar Lundgren berättar om hur man kan göra upphandling snabbare, enklare och mer tillgängligt för leverantörer.
Tendium är ett verktyg som kan läsa upphandlingsdokument och identifiera olika typer av information som kan vara relevanta för anbudsgivarna, för att sen göra informationen sammanfattad och strukturerad, så den enkelt går att ta till sig.
Verktyget minskar krav på att plöja upphandlingsformalia, för att istället kunna fokusera på innehållet i sitt anbud. Vi kommer också in på att data behöver öppnas upp och göras mer lättillgänglig för bättre transparens och effektivare konkurrens.

Fredrik Aspe, EBAB

Avsnitt 21: Entreprenadupphandling och projektgenomförande

CM och delad entreprenad - Fredrik Aspe, EBAB

Vi träffar Fredrik Aspe på EBAB, med 35 års erfarenhet från entreprenadbranschen och pratar Construction Management, delad entreprenad, men också samordnade generalentreprenader och andra genomförandeformer.


Vad är de stora fördelarna med att upphandla delentreprenader för att åstadkomma ett byggnadsverk, när passar formatet och när är det bättre att välja andra upphandlings- och genomförandeformer, vad krävs av byggherre och ledningsorganisation och hur kan formen bidra till bättre transparens och kommunikation i byggprojekt?

Thomas Samuelsson, Binosight

Avsnitt 22: Kvalitet i byggprojekt

PQI - Kvalitetsmätning och sega gubbar - Thomas Samuelsson, Binosight

Vi pratar kvalitetsmätning som verktyg för att komma till rätta med några av de 100 miljarder som går till spillo i byggfel i byggbranschen årligen.

Vad är det egentligen som bygger upp pris, kvalitet och tid och vad betyder projekt- och arbetsplatskulturen för resultatet?

Varför borde vi kräva mer av oss själva som köpare av byggprojekt och kan vi arbeta med ett inkluderande ledarskap?

Kan vi bli mer skärpta och mindre sega gubbar i byggbranschen?

Vad kostar kvalitetsbristerna hos oss själva och hur värderar vi arbetet med att åtgärda dem? Vilka drivkrafter har branschen och vad får den att utvecklas?

Varför borde vi mäta mer och hur kan mätningen och resultatet bidra till vår produktivitet, som enskild aktör och som bransch. Hur skulle vi kunna använda metodiken för att upphandla mer mot kvalitetsparametrar? Hur blir upphandling mer strategiskt?

Och vad anser egentligen respondenterna om upphandling?

Mer om Binosight och PQI:

www.binosight.com

Andrea Sundstrand

Avsnitt 23: Juridik

Upphandlingsrättens utveckling - Andrea Sundstrand

Vi träffar Andrea Sundstrand som är docent i offentlig rätt vid Stockholms Universitet.

Utöver sin egen forskning, undervisning och en uppsjö bokprojekt ger hon också ut Upphandlingsrättslig tidskrift och arrangerar Upphandlingskonferensen , som i år hålls den 4-5 maj i Stockholm.

Vi pratar om akademin, utbildningar och om hur upphandlingsregelverken vuxit fram och några milstolpar längs vägen. Vad hände den 1 januari 1994 och varför var egentligen 10-dagarsfristen och avtalsspärren så avgörande?

Hon berättar för oss om hur offentlig upphandling ser ut internationellt, vad som händer med upphandlingsutbytet med Storbritannien efter Brexit och lite om varför vi ska acceptera anbud från länder utanför EU, bland mycket annat!

Upphandlingspodden

Avsnitt 24: Podden

Lärdomar från första poddåret

I det här avsnittet samlar Jessica och Magnus lärdomar från poddens första år i ett koncentrerat format.

Har du inte lyssnat på alla avsnitt redan så får du här en känsla för i vilket avsnitt du kan djuploda i olika ämnen.

Magnus berättar om hur upphandlingsverksamheten är organiserad där han arbetar och Jessica beskriver hur hon som konsult gör för att hjälpa sina kunder med upphandling

Upphandlingsklubben

Upphandlingsklubben

i Clubhouse

På torsdagsluncherna har vi hållit öppna samtal om upphandling, med inbjudna gäster och öppet för deltagande i ett format där samtalet är allt och inget sparas.

Samtalen har vi haft i appen Clubhouse via mobiltelefon och alla deltagare har möjlighet att bidra i samtalet. För att kunna delta behöver du ladda ner appen och söka efter Upphandlingsklubben. Välkommen i diskussionen när det blir dags!

podden - vilka är vi

Varför är upphandling så spännande? Hur hamnade vi här?

Magnus Colling

Magnus Colling

"I upphandlingen definieras och kommuniceras så mycket av de tankar och strategier som sedan blir byggnader, städer, infrastruktur och tjänster som kommer invånarna till nytta".

Jag har jobbat inom bygg- och fastighetsbranscherna sedan mitten av 90-talet, med offentlig upphandling sedan 2004 och som inköpschef sedan 2009 med fokus på samhällsbyggnad och förvaltning. Det roligaste är att få lära nytt av de jag möter. Podden har gett mig en fantastisk möjlighet att lära mig mer och kan få andra att ta del av våra gästers kunskaper och erfarenheter.

Jag är ingenjör från KTH med påbyggnader från SSE inom ekonomistyrning, verksamhetsutveckling, ledning och rollen som byggherre.

Jessica Molén

Jessica Molén

"Jag brinner för utveckling av verksamheter och människor och jag strävar alltid efter att göra världen lite bättre varje dag”.

Idag växer inte kunskapen i den utsträckning som krävs, vilket blir dyrt i slutändan. Jag vet att vi kan sänka kostnader och samtidigt få goda resultat. Genom upphandling har vi möjligheten att skapa bättre förutsättningar för just det, och då krävs det större kunskap, dels om hur upphandlingar kan göras, dels om allting runtomkring, som formar hela inköpsprocessen, beroende på vad som ska handlas upp.

Den här podden är ett forum för att öka kunskapen, om allt som är kopplat till inköp och upphandling, med syftet att öka förutsättningarna för bättre affärer med fokus på långsiktiga, kostnadseffektiva, högkvalitativa resultat, inte bara bra upphandlingar. Människor kan så otroligt mycket och här ger vi tillgång till en stor del av deras kunskap.

Upphandling har varit min yrkeskanal i många år och som konsult stöttar jag många fastighetsägare, såväl privata som offentliga, att skapa bra leveranser, genom bra avtal och upphandlingar. Jag började jobba med inköp och upphandling på beställarsidan för över 10 år sen och då främst gällande byggentreprenader och ramavtal för bygg. 2015 specialiserade jag mig på fastighet. Jag såg mer och mer de vattentäta skotten emellan branscherna, man pratade inte med varandra och siktade inte ens mot samma mål. Då började idén om gemensamma forum för viktiga frågor att formas i mig.

Under mina år har jag genomfört ett antal stora byggupphandlingar och upphandlingar med Aff – Avtal för fastighetsförvaltning och service som grund, jag jobbar även mycket strategiskt, det har också blivit en bok om Aff – Allt om Aff – och en hel del andra projekt.

2017 blev jag doktorand på KTH, där jag började forska på halvtid. Det handlade om att undersöka hur kunskapen om fastigheter i förvaltningsfasen fördes över på byggprojekt och vad man kan göra för att skapa långsiktiga mål för fastigheterna redan i tidiga skeden.

Upphandlingspoddens jingel
Jingeln är skapad och inspelad av Erik Stridell, byBrick
Kontakta oss

070-001 77 10, 070-921 83 40 

lyssna@upphandlingspodden.se